کانال کارپ در مچ  دست واقع شده است. عصب مدیان به همراه 9 تاندون از آن عبور میکند. زمانی که عصب مدیان در این منطقه تحت فشار قرار گیرد علایمی موسوم به سندرم تونل کارپ ایجاد خواهد شد. علایم بیشتر شامل کرختی یا سوزن سوزن شدن انگشتان شست و سبابه ومیانی یا احساس درد عمقی منتشر در دست است. گاهی درد به مچ و ساعد انتشار پیدا میکند.

در صورتی که علایم به صورت طولانی مدت وجود داشته باشد عده ای از عضلات دست آتروفیک وضعیف میشوند.

این بیماری در افراد چاق، مسن، غیرفعال یا سیگاری و در خانمها و نیز افرادی که دستشان در محل کار تحت لرزش توسط وسایل کار است بیشتر دیده میشود.

گاهی هم در حین درمان شکستگی مچ دست، سندرم نونل کارپ ایجاد میگردد.

کسانی که در خواب مچ دست را خم نگه میدارند ممکن است دچار این سندرم شوند.

بیماریهای زمینه ای هم میتوانند فرد را مستعد بیماری سازند مثل کم کاری تیرویید، آکرومگالی، سندرم رینود، الکلیسم و …

سندرم تونل کارپ بارداری  ،یعنی حالتی از سندرم که در بارداری ایجاد میشود، معمولا بعد از زایمان برطرف میشود.

تشخیص بر اساس معاینه و شرح حال بیماری است. تست نوار عصب -عضله به تایید تشخیص کمک میکند.

در صورتی که آتروفی عضلات دست ایجاد نشده باشد درمان اولیه شامل تزریق کورتیکوسترویید در تونل و استفاده از آتل است.

در صورت عدم پاسخ درمانی مناسب یا وجود آتروفی عضلات باید عصب مدیان با جراحی آزادسازی شود.

در صورتیکه سن فرد بالای پنجاه سال است  یا حضور علایم طولانیتر از ده ماه است یا احساس مورمور دایم وجود دارد یا همزمان انگشت ماشه ای وجود دارد احتمال موفقیت درمان غیرجراحی کم است.

در صورت مورمور دست بعد از گچ گیری شکستگی و ایجاد علایم سندرم تونل کارپ، باید گچ و باند هر چه سریعتر باز شود. اگر ظرف چند هفته علایم برطرف نشود نیاز به جراحی خواهد بود.

مهمترین نکته در جراحی سندرم تونل کارپ آزادسازی کامل عصب میباشد و روش جراحی اندوسکوپیک تونل کارپ  یا  جراحی باز، تفاوتی در نتیجه نهایی و عملکرد دست نخواهند داشت. در کسانی که جراحی اندوسکوپیک سندرم تونل کارپ انجام میدهند بازگشت به کار دو هفته زودتر است.

در حدود ده درصد موارد، سندرم تونل کارپ بعد از جراحی نیاز به جراحی مجدد خواهد داشت.

عود سندرم تونل کارپ ( بعد از جراحی) ممکن است بنا به یکی از این علل باشد:

آزادسازی ناکافی عصب، ایجاد مجدد بافتهای فشاری، ایجاد اسکار، ایجاد نوروما در عصب، وجود عفونت قارچی و …

در موارد عود بیماری ، جراحی مناسب باتوجه به علت عود باید در نظر گرفته شود.