پا در حین را رفتن چندین عملکرد دارد. پا باید بتواند در فازهای مختلف راه رفتن به مقدار قابل توجهی تغییر حالت بدهد تا فرد راه رفتن نرمال داشته باشد . همچنین در یک سیکل قدم زدن پا باید بتواند از یک طرف به شکل یک اهرم سخت برای انتقال بدن به جلو در آید و از طرف دیگر از یک وضعیت سفت و سخت به یک وضعیت انعطاف پذیر تغییر وضعیت بدهد تا خود را با سطوح ناصاف و غیر همسطح تطبیق دهد و قادر به جذب نیروهای وارده باشد. تمامی این اعمال برعهده عضلات ، تاندون ها ، استخوان ها و مفاصل پا است که اصولا برای این کارها طراحی شده اند.

در حین قدم زدن با توجه به نوع آن مثلاً دویدن تا 5 برابر وزن یک فرد از طرف زمین به بدن ممکن است نیرو وارد شود که مقدار زیادی از آن توسط پای سالم جذب می شود. اگر پا خاصیت جذب نیرو نداشت به راحتی نواحی بالاتر بدن دچارآسیب می شد. در افرادی که قوس کف پا بیش از حد زیاد یا کم است معمولاً توانایی جذب نیروها توسط پا کاهش می یابد.

پوشیدن کفش های غیر استاندارد علاوه براینکه مشکلاتی را در پا ایجاد می کند باعث بروز مشکلاتی چون دردهای نواحی دیگر شامل زانو و کمر و نیز کوتاهی  یا اسپاسم عضلات ساق و تغییر در انحناهای ستون فقرات نیز می شود . علاوه براین کفش نامناسب باعث ایجاد مشکلات دیگری مانند بیماری های پوستی میخچه ها ، پینه ها و عفونت های قارچی می شود.